اخبار

اخبار و رویدادها

فراخوان برگزاری دوره های مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه

فراخوان برگزاری دوره های مدرسه تابستانی دانشگاه چلیابینسک روسیه

اطلاعیه دانشگاه های الزهرا (س) ، رازی کرمانشاه ، دانشگاه صنعتی شیراز،باهنر کرمان و چابهار

اطلاعیه دانشگاه های الزهرا (س) ، رازی کرمانشاه ، دانشگاه صنعتی شیراز،باهنر کرمان و چابهار

اطلاعیه دانشگاه های کشور در خصوص پذیرش مهمان در ترم تابستان

اطلاعیه دانشگاه های کشور در خصوص پذیرش مهمان در ترم تابستان

مسابقه ایده ملت (بانک ملت )

مسابقه ایده ملت (بانک ملت )

فراخوان شرکت در رقابت های ادبی شبکه راه ابریشم

فراخوان شرکت در رقابت های ادبی شبکه راه ابریشم

تبادل دانشجو با دانشگاه های معتبر جهان

تبادل دانشجو با دانشگاه های معتبر جهان

اطلاعیه ها

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی

سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی با همکاری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی و انجمن علمی مدیریت صنعتی ایران

بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

آگهی پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون (سهمیه استعداد درخشان)

ثبت نام کارگاه های آموزشی «کار با نرم افزار MAXQDA» و «روش تحقیق آمیخته»

ثبت نام کارگاه های آموزشی «کار با نرم افزار MAXQDA» و «روش تحقیق آمیخته»

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

اطلاعیه سامانه ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

برگزاری مدرسه تابستانی مدیریت و کارآفرینی دانشگاه اسلینگن آلمان

تب دانشگاه علامه

دسترسی