بخش امانت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد یکی از مهمترین بخش‌های کتابخانه است؛ به علت اینکه تلاش‌ها و فعالیت‌های سایر کارکنان در بخش‌های مختلف در این بخش قابل رؤیت است. کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دارای مجموعه غنی از کتاب‌ها در زمینه‌های علوم انسانی است که اکثر دانشجویان، کارمندان، محققان، پژوهشگران و اعضای هیئت علمی جهت استفاده از منابع موجود به این واحد مراجعه نموده و از منابع استفاده می‌نمایند. این بخش شامل سه مخزن اصلی باز است: 1- مخزن کتاب‌های فارسی 2- مخزن کتب‌های لاتین 3- مخزن کتاب‌های عربی. سیستم رده‌بندی مورداستفاده، رده‌بندی کنگره آمریکا (LCC)  است. ساعت کاری این بخش همه روزه به جز روزهای پنج‌شنبه و تعطیل از ساعت 8 الی 18 است. دانشجویانی که عضو طرح غدیر هستند، باید در هنگام تسویه‌حساب کارت عضویت غدیر خود  را تحویل بخش امانت دهند. 

مدت زمان امانت منابع اطلاعاتی چاپی کتابخانه به شرح جدول زیر تعیین شده است:

کاربران

تعداد کتاب (عنوان)

مدت امانت

دانشجویان کارشناسی

4

2 هفته

دانشجویان کارشناسی ارشد

6

3 هفته

دانشجویان دکتری

8

1 ماه

اعضای هیئت علمی

8

3 ماه

 

مهم‌ترین وظایف این بخش عبارتنداز:

  • فایل کردن کتاب‌های ارسالی از بخش سازماندهی دانش؛
  • امانت کتاب؛
  • برگشت از امانت کتاب‌های به امانت گرفته شده و بررسی آن‌ها؛
  • فایل نمودن کتاب‌های برگشتی؛
  • گفتگوی آنلاین با کاربران در بخش میز مرجع الکترونیکی؛
  • ارائه آموزش‌های تخصصی به کارورزان و دانشجویان کار دانشجویی؛
  • ثبت نام، تسویه‌حساب، تحویل کارت اعلان خسارت و اعلان گم شدن کارت غدیر در سامانه غدیر؛
  • تسویه‌حساب دانشجویان پژوهش‌محور و آموزش‌محور، کارمندان و اعضای هیئت علمی بازنشسته شده؛
  • اصلاح فایل دانشجویان جدیدالورود و کارمندان در صورت نیاز؛
  • راهنمایی دانشجویان در خصوص جستجو و بازیابی اطلاعات در کتابخانۀ دیجیتالی.