• آرشیو تازه های کتابخانه


  چاپ        ارسال به دوست

تازه‌های کتاب فارسی تابستان 1395

سال نشر ناشر نویسنده عنوان
‭۱۳۹۳ نشر علم باستانی پاریزی، محمدابراهیم، ۱۳۰۴ - ۱۳۹۳. آسیای هفت سنگ
‭۱۳۹۱ نشر قطره محمودی قرائی، جواد، ۱۳۵۱ - آسیبهای شدید روانی و اختلال استرس پس از سانحه در کودکان و نوجوانان - یک راهنمای بالینی برای ارزیابی، تشخیص و درمان
‭۱۳۹۰ اول و آخر طبیبیان، سیدحسامالدین، ۱۳۲۶ - آشنایی با مرمت ابنیه
‭۱۳۹۰ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی ‭- آفرینش خدا - روح هستی در آینه تصاویر و افکار
‭۱۳۹۵ منشور صلح سنگستان، عقیق، ۱۳۶۵ - آن طور که بودیم
‭۱۳۹۱ نشر قطره رحماننیا، سعید، ۱۳۴۵ - اخبار باحال
‭۱۳۸۹ امیرکبیر عاملی، سیدسعیدرضا، ۱۳۴۰ - ‏استعمار مجازی آمریکا - قدرت نرم و امپراتوریهای مجازی
‭۱۳۸۹ نشر و پژوهش فرزانروز رزمجو، شاهرخ استوانه کورش بزرگ - تاریخچه و ترجمه کامل متن
‭۱۳۸۴ معین ‭- اطلس ایران
‭۱۳۹۲ انتشارات دنیای اقتصاد هزلیت، هنری، ۱۸۹۴ - ۱۹۹۳م. اقتصاد در یک درس
‭۱۳۸۹ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نوبهار، رحیم، ۱۳۴۰ - اهداف مجازاتها در جرایم جنسی - چشماندازی اسلامی
‭۱۳۸۶ ترانه دانشور حسینی، هاشم، ۱۳۲۱ - باز هم با تو سخنها دارم - پنجاه مطلب کوتاه و خواندنی
‭۱۳۸۹ افراز رحیمی، محمودرضا بدن
‭۱۳۸۸ آسیم جوهریفرد، رضا، ۱۳۵۷ - تمدرمانی - جستاری در روانشناسی و روش شناسی موسیقی درمانی
‭۱۳۸۸ آسیم ایکازو، اسکار، ۱۹۳۱ - م. تمرینات پیشرفته تن و روان
‭۱۳۸۲ ناژین جبران، جبران خلیل، ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱م. تندیس پیامبر
‭۱۳۷۹ نشر ساقی هیوارد، سوزان، ۱۹۴۵ - م. خاکستر و الماس
‭۱۳۹۱ دنیای کتاب یونگه، پتر یولیوس داریوش یکم: (پادشاه پارسها)
‭۱۳۹۰ شباهنگ یاقوتی، منصور، ۱۳۲۷ - ‏داستانهای آهودره
‭۱۳۸۹ موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی نوری کوتنائی، نظامالدین، ۱۳۲۷ - دایرهالمعارف مکتبها، سبکها و جنبشهای ادبی و هنری جهان تا پایان قرن بیستم
‭۱۳۹۳ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ایازی، علینقی، ۱۳۴۸ - ‏درآمدی بر مفهوم تغییرات اجتماعی در قرآن
‭۱۳۸۱ ققنوس بکهام، نانسی درمانهای ساده برای بیش از ۱۲۰
‭۱۳۹۲ نشر قطره باقری، مهری، ۱۳۲۴ - دینهای ایران باستان
‭۱۳۹۳ کتاب خورشید موراویا، آلبرتو، ۱۹۰۷ - ۱۹۹۰م. دیوار و شمعدانی - بیست و یک داستان کوتاه
‭۱۳۷۷ ققنوس هامفریز، کریسمس، ۱۹۰۱ - ۱۹۸۳م. ‏ذن
‭۱۳۷۷ فراروان هریگل، گوستی لوئیزه ذن در هنر گلآرایی
‭۱۳۸۸ شرکت انتشارات سوره مهر ایمانی، حافظ، ۱۳۶۰ - ذکر مزامیر - مجموعه شعر
‭۱۳۹۳ شرکت انتشارات سوره مهر حداد، حسین، ۱۳۳۹ - ۱۳۸۵. راز سر به مهر - برگزیده سی و پنج سال ادبیات عاشورایی در ایران
‭۱۳۹۳ کتاب خورشید بوتزاتی، دینو، ۱۹۰۶ - ۱۹۷۲م. راز نویسنده : نوزده داستان کوتاه
‭۱۳۸۱ ققنوس ژاک، کریستیان، ۱۹۴۷ - م. رامسس
‭۱۳۷۹ ققنوس ایسواران، اکنات راه عشق - داستان تحول روحی مهاتما گاندی
‭۱۳۸۲ ققنوس شای، آوی راهنمای آرایش و مراقبت از پوست (علم زیبایی)
‭۱۳۸۹ اطلاعات کمپر، دونالد راهنمای بهداشت خانواده
‭۱۳۹۰ نشر قطره ادواردز، وندی راهنمای تشخیص اتیسم
‭۱۳۹۰ سخن میرصادقی، جمال، ۱۳۱۲- راهنمای رماننویسی به ضمیمه واژهنامه اصطلاحات ادبیات داستانی
‭۱۳۸۸ طحان ‭- ‏راهنمای طراحی شهری - تکنیکها و روشهای عملی
‭۱۳۸۸ افراز شلهارت، لورا راهنمای عملی فیلمنامهنویسی
‭۱۳۸۶ افراز گریگ، نوئل راهنمای عملی نمایشنامهنویسی همراه با ۱۳۹ تمرین کاربردی
‭۱۳۸۴. بنیاد سینمایی فارابی هامل، راب راهنمای فیلمبرداران
‭۱۳۸۳ آسیم جاد، نائومی، ۱۹۴۶ - م. راهنمای موفقیت نائومی - با بیست انتخاب زندگی خود را متحول سازید
‭۱۳۸۹ ساقی فرناندث آرناس، خوسه راهنمای هنر رنسانس
‭۱۳۸۱ ساقی براکونس آی کلاپس، خوسپ راهنمای هنر گوتیک
‭۱۳۸۷ آهنگ دیگر تمپلار، ریچارد، ۱۹۵۰ - ۲۰۰۶م. راه و رسم زندگی بهتر
‭۱۳۷۸ سخن ابتهاج، هوشنگ، ۱۳۰۶ - راهی و آهی - منتخب هفت دفتر شعر: سراب، شبگیر، زمین، چند برگ از یلدا، یادگار خون سرو، سیاه مشق، راهی و آهی
‭۱۳۸۷ افراز ترور، ویلیام، ۱۹۲۸ - م. رز گریه کرد و چند داستان دیگر
‭۱۳۹۳ کتاب نیستان شجاعی، سیدمهدی، ۱۳۳۹ - رزیتا خاتون همراه با دفاعیه در دادگاه مطبوعات
‭۱۳۸۷ شرکت انتشارات سوره مهر کاظمی، محمدکاظم، ۱۳۴۶ - رصد صبح - خوانش و نقد شعر جوان
‭۱۳۸۸ کتاب خورشید دلدا، گراتسیا، ۱۸۷۱؟ - ۱۹۳۶م. رقص گردنبند
‭۱۳۸۶ شباهنگ رود، آگون نیکلاس، ۱۸۳۱ - ۱۹۰۲م. رنگشناسی مدرن کتاب درسی رنگ برای هنرجویان با کاربرد در هنر و صنعت
‭۱۳۸۸ فخراکیا بختیاری فرد، حمیدرضا، ۱۳۴۵ - رنگ و ارتباطات
‭۱۳۸۷ آسیم گلی، فرزاد، ۱۳۵۰ - رهیافت انرژیایی به سلامت - مبانی روششناختی و بالینی ریکی
‭۱۳۸۴ شباهنگ مالتز، ماکسول، ۱۸۹۹ - ۱۹۷۵م. روانشناسی تصویر ذهنی - سایکو سیبرنتیک، علم کنترل ذهن
‭۱۳۹۰ سخن فرانکلین، ساموئل اس.، ۱۹۳۶ - م. روانشناسی شادکامی: زندگی انسانی خوب
‭۱۳۸۵ آسیم هیل، ناپلئون، ۱۸۸۳ - ۱۹۷۰م. روانشناسی موفقیت - موفقیت با ذهنیت مثبت
‭۱۳۸۹ علم رودی، فائزه روایت فلسفی روایت از باستان تا پستمدرن
‭۱۳۸۸ آفرینش ‭- روح ایران
‭۱۳۸۷ اساطیر تورگنیف، ایوان سرگییویچ، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳م. رودین
‭۱۳۷۷ اساطیر امینلشکر، قهرمانبن یوسف، ۱۲۴۴ - ۱۳۱۰ق. روزنامه خاطرات امین لشکر - وقایع سالهای (۱۳۰۷ - ۱۳۰۶ق)
‭۱۳۸۸ ققنوس بیلی، پل، ۱۹۳۷ - م. روزگار سپری شده خانم گادنی
‭۱۳۸۸ شرکت انتشارات سوره مهر اوستا، مهرداد، ۱۳۰۸ - ۱۳۷۰. روش تحقیق در منطق زیبایی و انسانشناسی
‭۱۳۸۴ نشر و پژوهش فرزان روز بروجردی، مهرزاد روشنفکران ایرانی و غرب - سرگذشت نافرجام بومیگرایی
‭۱۳۸۷ شرکت انتشارات سوره مهر افروغ، عماد، ۱۳۳۶ - روشنفکری و اصلگرایی فلسفی
‭۱۳۹۴ آگاه بار، ارهارد ‏روشننگری چیست، روشنییابی چیست؟ - نظریهها و تعریفها : مقالاتی از کانت، ارهارد، هامن، هردر، لسینگ، مندلسزون، ریم، شیلر، ویلاند، بارت، دارنتون
‭۱۳۸۶ مهتاب خدادادیان، طاهره، ۱۳۵۹ - روناک
‭۱۳۸۳ ققنوس وحدت، فرزین رویارویی فکری ایران با مدرنیت
‭۱۳۷۷ ققنوس کریسپی، جوآن رکسانه و اسکندر
‭۱۳۸۹ ققنوس صباغیان، ملیحه، ۱۳۲۸ - ‏رگ سرخی به تن بوم
‭۱۳۸۸ سیته نیومیر، مارتی زاگ - چگونه یک نام تجاری متمایز بسازیم؟
‭۱۳۸۸ ققنوس آدورنو، تئودور دبلیو.، ۱۹۰۳ - ۱۹۶۹م. زبان اصالت در ایدئولوژی آلمانی
‭۱۳۷۸ آگاه جهانگیری، نادر، ۱۳۲۳ - زبان: بازتاب زمان، فرهنگ و اندیشه (مجموعه مقالات)
‭۱۳۸۹ سخن فولادی، علیرضا، ۱۳۴۷ - زبان عرفان
‭۱۳۷۸ سخن آرانسکی، یوسیف میخائیلوویچ، ۱۹۲۳ - ۱۹۷۷ م. زبانهای ایرانی
‭۱۳۸۳ شرکت انتشارات سوره مهر فتحعلی بیگی، داود، ۱۳۲۹ - زلیخانامه(نمایشنامه)
‭۱۳۸۸ افراز اشمیت، اریک-امانوئل، ۱۹۶۰ - م. زمانی که یک اثر هنری بودم
‭۱۳۹۰ افراز یعقوبی، محمد، ۱۳۴۶ - زمستان ۶۶
‭۱۳۹۴ شرکت انتشارات سوره مهر فتاحی، حسین، ۱۳۳۶ - زندانی قلعه هفت حصار - زندگینامه داستانی ابنسینا
‭۱۳۸۷ قطره مکنا، پل، ۱۹۶۳ - م. زندگیتان را در هفت روز تغییر دهید
‭۱۳۸۶ سنایی کلاین، آلن زندگیتون رو عوض کنید
‭۱۳۹۰ آموت راث، جینین زن، غذا و خدا
‭۱۳۸۴ آسیم دویل، لورا زن واسپرده
‭۱۳۸۶ افراز امرائی، اسدالله، ۱۳۳۹ - زن وسطی
‭۱۳۸۷ افراز امرائی، اسدالله، ۱۳۳۹ - زن و شوهر واقعی - گزیده داستانهای کوتاه امروز آفریقا
‭۱۳۸۳ سخن کینگزلی، پیتر زوایای تاریک حکمت
‭۱۳۹۱ کتاب نیستان ‭- زیارت عاشورا و صلوات بر امام حسین( علیهالسلام)
‭۱۳۸۸ سخن یاسوف، احمد زیباشناسی واژگان قرآن
‭۱۳۸۶ فرهنگسان هنر جمهوری اسلامی ایران لوینسون، جرالد زیباییشناسی فلسفی و تاریخ زیباییشناسی جدید
‭۱۳۸۱ ساقی همپ، باری ساختن فیلم مستند - راهنمای عملی طراحی، ساخت و تدوین فیلم مستند
‭۱۳۹۱ فرهنگ جاوید جو ینر، مارک، ۱۹۶۸ - م. سادهشناسی - علم ساده رسیدن به آنچه میخواهید
‭۱۳۷۹- کتاب نیستان شجاعی، سیدمهدی، ۱۳۳۹ - سانتاماریا - مجموعه داستان
‭۱۳۸۳ اساطیر دشتی، علی، ۱۲۷۲؟ - ۱۳۶۰. سایه - انتقادات ادبی، مقالات اجتماعی، تاثرات
‭۱۳۹۰ ققنوس فرخ، کاوه سایههای صحرا - ایران باستان در جنگ
‭۱۳۹۱ افراز همینگوی، ارنست، ۱۸۹۹ - ۱۹۶۱م. ستون پنجم (نمایشنامه و تحلیل)
‭۱۳۷۹ فراروان دنی، ریچارد، ۱۹۴۴ - م. سخنران خوبی باشید - فنون آزمایش شده برای اصلاح مهارتهای برقراری ارتباط و ارایه سخنرانی
‭۱۳۸۵ ققنوس برلین، آیزایا، ۱۹۰۹ -۱۹۹۷م. سرشت تلخ بشر - جستارهایی در تاریخ اندیشهها
‭۱۳۸۳ - ۱۳۸۶ فردوس مارکس، کارل، ۱۸۱۸ - ۱۸۸۳م. ‏سرمایه
‭۱۳۸۷ اطلاعات ابراهیمی دینانی، غلامحسین، ۱۳۱۳ - سرنوشت و سرشت گفتگو با غلامحسین ابراهیمیدینانی
‭۱۳۸۷ کتاب نیستان شجاعی، سیدمهدی، ۱۳۳۹ - سری که درد... می کند
‭۱۳۹۱ افق نوروزی، احسان، ۱۳۵۸ - سفر با حاج سیاح
‭۱۳۸۰ فراروان هی، لوئیز ال.، ۱۹۲۶ - م. سفر زندگی
‭۱۳۷۳ اساطیر رضاقلی میرزاقاجار، ۱۲۲۰ - ۱۲۷۹ق. سفرنامه رضاقلی میرزانایبالایاله نوه فتحعلی شاه
‭۱۳۸۷ اطلاعات ناصرالدین قاجار، شاه ایران، ۱۲۴۷ - ۱۳۱۳ق. سفرنامه عراق عجم
‭۱۳۷۳ اساطیر سرابی، حسینبن عبدالله، قرن۱۳ق. سفرنامه فرخ خان امینالدوله "مخزن الوقایع"
‭۱۳۷۷ اساطیر هسه، هرمان، ۱۸۷۷ - ۱۹۶۲م. سفرهای رویایی - مجموعه داستانهای کوتاه
‭۱۳۹۰ سایهگستر حسینی قزوینی، میرمحمدابراهیم، ۱۰۶۹؟ - ۱۱۴۹ق. سلاحالمومنین (در دعاها، اذکار، تعویذات، حرزها ...)
‭۱۳۸۵ علم افضلالدین کرمانی، احمدبن حامد، قرن ۶ق. سلجوقیان و غز در کرمان
‭۱۳۸۷ اساطیر ژید، آندره پل گیوم، ۱۸۶۹ - ۱۹۵۱م. سمفونی کلیسایی
‭۱۳۹۰ آموت تقیزاده، نگار، ۱۳۶۳ - سنگ سیاه روی سنگ سفید ( رمان )
‭۱۳۸۹- شرکت انتشارات ابراهیمی، نادر، ۱۳۱۵ - سه دیدار با مردی که از
‭۱۳۸۸ شرکت انتشارات سوره مهر رهنورد، زهرا، ۱۳۲۶ - سه رهیافت به حکمت هنر اسلامی
‭۱۳۸۸ افراز ویرگان، فرانسوا، ۱۹۴۱ - م. سه روز در خانهی مادرم
‭۱۳۹۰ افراز آقاخانی، ایوب، ۱۳۵۴ - سه نمایشنامه - مرثیهای برای یک سبکوزن،منطقهی صفر،مومیا
‭۱۳۸۸ کتاب آبان وایلد، جودیت سواد بصری
‭۱۳۹۰ رخداد نو میرزایی، هادی، ۱۳۵۸ - سیاست به وقت گریز
‭۱۳۸۵- شرکت انتشارات سوره مهر مددپور، محمد، ۱۳۳۴ - ۱۳۸۴. سیر تفکر معاصر
‭۱۳۷۶ اساطیر همیلتون، ادیت، ۱۸۶۷-۱۹۶۳م. سیری در اساطیر یونان و رم
‭۱۳۹۰ شرکت انتشارات علمی و فرهنگی فائز، قاسم، ۱۳۳۵ - سیمای عرب جاهلی از زبان قرآن و روایات
‭۱۳۸۸ شرکت انتشارات سوره مهر علومی، محمدعلی، ۱۳۴۰ - شاهنشاه در کوچه دلگشا - وقایعنگاری (و ایضا سیاه بازی)
‭۱۳۹۵ زرین و سیمین افتخاری، سیدمحمود، ۱۳۳۰ - شاهکارهای نقاشی ایران - مروری بر آثار نقاشی نوین ۴ تن از استادان دوره قاجار و معاصر: محمود ملکالشعرا، محمود فرشچیان، کمالالملک، پرویز کلانتری
‭۱۳۹۰ شرکت انتشارات سوره مهر آرمین، منیژه، ۱۳۲۴ - شباویز
‭۱۳۸۶ شرکت انتشارات سوره مهر موسویان، انسیه، ۱۳۵۵ - شب ستاره و گیسو
‭۱۳۹۲ نشر قطره میشل، پرنس یونان، ۱۹۳۹ - م. شبهای سرای
‭۱۳۸۸ سبزان پینتر، هرولد، ۱۹۳۰ - ۲۰۰۸ م. شبی بیرون از خانه و خاکستر به

 


٢٢:١٠ - 1395/07/01    /    شماره : ١٨١٧    /    تعداد نمایش : ٨٠٠٦خروج