اخبار

اخبار و رویدادها

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری» در دانشکده مدیریت و حسابداری

تمديد مهلت استفاده از وام وديعه اجازه مسکن

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان کار تحقیقاتی جهت دوره پسادکتری دانشگاه کوالالامپور مالزی

فراخوان کار تحقیقاتی جهت دوره پسادکتری دانشگاه کوالالامپور مالزی

فراخوان مقالات علمی :سمینار چشم اندازصلح و امنیت در افغانستان

فراخوان مقالات علمی :سمینار چشم اندازصلح و امنیت در افغانستان

فراخوان همایش بین المللی راه ابریشم ،روسیه ،26-29سپتامبر 2019

فراخوان همایش بین المللی راه ابریشم ،روسیه ،26-29سپتامبر 2019

اطلاعیه ها

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری»

تشکیل و فعالیت قطب علمی «مدیریت تکنولوژی و نوآوری» در دانشکده مدیریت و حسابداری

تمديد مهلت استفاده از وام وديعه اجازه مسکن

تمدید مهلت استفاده از وام ودیعه اجاره مسکن ویژه مشمولان تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سالهای تحصیلی 97-96 و 98-97

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

پذیرش بدون آزمون در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸

فراخوان کار تحقیقاتی جهت دوره پسادکتری دانشگاه کوالالامپور مالزی

فراخوان کار تحقیقاتی جهت دوره پسادکتری دانشگاه کوالالامپور مالزی

فراخوان مقالات علمی :سمینار چشم اندازصلح و امنیت در افغانستان

فراخوان مقالات علمی :سمینار چشم اندازصلح و امنیت در افغانستان

فراخوان همایش بین المللی راه ابریشم ،روسیه ،26-29سپتامبر 2019

فراخوان همایش بین المللی راه ابریشم ،روسیه ،26-29سپتامبر 2019

دسترسی