پایگاه‌های اشتراک شدۀ بین‌المللی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

ابسکو

همۀ موضوعات

مجلات

عدم دسترسی

اسکاپوس

همۀ موضوعات

استنادی 

اشتراک

امرالد

بازرگانی، تجارت، علم اطلاعات، فناوری اطلاعات، مدیریت و مدیریت کتابخانه‌ها

مجلات

دسترسی محدود

ساینس دایرکت

همۀ موضوعات

مجلات

اشتراک

سیج

همۀ موضوعات

مجلات

دسترسی محدود

هین‌آنلاین

حقوق

مجلات

عدم دسترسی(موقت)