کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعۀ فرهیختۀ دانشگاه به مجموعۀ خود اکتفا ننموده و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی (مانند مگیران، سیویلیکا، ایران‌نمایه، نورمگز و ...) و بین‌المللی (مانند Ebsco ،ProQuest ،Sage ،SciencDirect و ...) را به صورت مستقیم امکان‌پذیر ساخته است. در بخش خدمات مرجع الکترونیکی امکانات موردنیاز به منظور دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مذکور و کتابخانۀ دیجیتالی فراهم شده است؛ همچنین آموزش‌ها و راهنمائی‌هایی لازم به مراجعه‌کنندگان در استفاده بهتر از پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانۀ دیجیتالی ارائه می‌شود. از دیگر خدمات این بخش،  گفتگوی آنلاین با کاربران در بخش میز مرجع الکترونیکی است.