1- آیا امکان دانلود کتاب الترونیکی در بخش خدمات مرجع الکترونیکی وجود دارد؟

بله، علاوه بر دانلود کتاب الکترونیکی، امکان ذخیرۀ آن بر روی دیسک نوری نیز وجود دارد.

2- آیا در بخش خدمات مرجع الکترونیکی، امکان استفاده از کتابخانه دیجیتالی نیز وجود دارد؟

بله.

3- آیا در بخش خدمات مرجع الکترونیکی امکان استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی وجود دارد؟

بله.

4- آیا امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی از راه دور وجود دارد؟

بله، امکان دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی از راه دور برای اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی وجود دارد. برای این منظور باید از سامانه وی‌پی‌اِن مخصوص پایگاه‌های اطلاعاتی استفاده نمائید. این سامانه در بخش اطلاعیه‌های وب‌سایت کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به منظور دانلود وجود دارد؛ به منظور اطلاع از نام کاربری و گذرواژه با مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه تماس حاصل فرمائید. 

5- دانشجویان سایر دانشگاه‌ها چگونه می‌توانند از بخش خدمات مرجع الکترونیکی استفاده کنند؟

پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها می‌توانند با به همراه داشتن معرفی‌نامه از بخش خدمات مرجع الکترونیکی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد واقع در دانشکده ارتباطات (محل موقت) استفاده نمایند.