نام و نام خانوادگی: سید مهدی طاهری

مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ایمیل: taherismster@gmail.com

شماره تماس: 44737583

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دریافت رزومه علمی و پژوهشی