1- آیا امکان امانت منابع مرجع وجود وجود دارد؟

خیر، امکان استفاده از منابع مرجع فقط در بخش مرجع وجود دارد. 

2- آیا امکان امانت استفاده از منابع مرجع برای پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها وجود دارد؟

بله، پژوهشگران و دانشجویان سایر دانشگاه‌ها با ارائه معرفی‌نامه می‌توانند از منابع مرجع در بخش مرجع استفاده نمائید.  

3- آیا امکان تکثیر در بخش مرجع وجود دارد؟

بله، امکان تکثیر با تأیید معاونت کتابخانه امکان‌پذیر است.