پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان ملی

لیست پایگاه‌های اطلاعاتی رایگان ملی
 

پایگاه اطلاعاتی

پوشش موضوعی

نوع پایگاه

وضعیت

 

پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج بتا)

همه موضوعات

پایان‌نامه‌ها و رساله‌های تحصیلی

رایگان

کتابخانه دیجیتالی قائمیه اصفهان

همه موضوعات

کتابهای دیجیتال نابینایان

رایگان

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

همه موضوعات

مجلات، مجامع علمی، مراکز علمی- تخصصی، طرح‌های پژوهشی، اخبار و گزارش‌ها

رایگان

 پرتال جامع علوم انسانی

علوم انسانی

مجلات 

رایگان

 سامانه مجلات علمی دانشگاه تهران

همه موضوعات

مجلات

رایگان

موتور جستجوی علم نت

همه موضوعات

موتور جستجوی علمی 

رایگان