اهداف و وظایف کتابخانه

هدف اصلی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد، گردآوری منابع علمی و آموزشی و اشاعۀ اطلاعات در جهت تقویت برنامه‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه است.

از عمدۀ وظایف کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  •  گردآوری منابع اطلاعاتی علمی چاپی و الکترونیکی؛
  • سازماندهی منابع اطلاعاتی گردآوری شده؛
  • اطلاع‌رسانی فعالیت‌های کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به شکل‌های مختلف؛
  • مشارکت در طرح‌های ملی اطلاع‌رسانی و اشتراک منابع؛
  • مکانیزه کردن فعالیت‌های کتابخانه‌ای جهت سرعت بخشیدن به ذخیره و بازیابی اطلاعات؛
  • ایجاد زمینه‌های مناسب برای مشارکت در سیستم‌های بین‌المللی اطلاع‌رسانی؛
  • آموزش مراجعه‌کنندگان در راستای استفاده صحیح و بهینه از مجموعۀ کتابخانه‌ها.