کارکنان کتابخانه

 

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل   

مهدی علیپور حافظی

سرپرست

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

meh.hafezi@atu.ac.ir

meh.hafezi@gmail.com

 اشرف فدائی

معاون

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

Mina2006fa@gmail.com

 مرجان نیکویی

مسئول دفتر

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

marjan.nikuii@gmail.com

زهره حسن‌پور

رئیس گروه تأمین منابع علمی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zohrehhassanpoor@yahoo.com

سمیه روشن

رئیس گروه سازماندهی اطلاعات ودانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

roshan@atu.ac.ir

مسلم زین‌الدینی

رئیس اداره خدمات کاربران

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zeinodin52moslem@gmail.com

سارا ذوالقدر

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

sara.zolghadr432@gmail.com

سعید اصغرزاده

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

asgharzadeh.s91@gmail.com

ژیلا کاظمی آبدارلو

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zhilaabdarloo@gmail.com

محمدعلی زرگری

کارشناس‌ مسئول میز امانت

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zargarlib@gmail.com

پروانه ملااحمدی

کارشناس‌ سازماندهی پایان‌نامه‌ها

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

parvanehahmadi@yahoo.com

منیره قاسمی

کارشناس کتابخانۀ‌دیجیتالی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

Ghasemi.mo87@gmail.com

جابر بخشی   کارشناس بخش روشندلان

کارشناسی روابط عمومی

jaber.bakhshi71@gmail.com