کارکنان کتابخانه

کارکنان کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد

نام و نام خانوادگی

عکس

سمت

مدرک تحصیلی

ایمیل   

سیدمهدی طاهری

مدیر

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

taherismster

gmail.com@

 اشرف فدائی

معاون

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

Mina2006fa

gmail.com@

 مرجان نیکویی

مسئول دفتر

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

marjan.nikuii

gmail.com@

 محمدکریم بیات

رئیس ادارۀ خدمات کاربران

دکتری تخصصی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

mkbayat

gmail.com@

زهره حسن‌پور

رئیس گروه تأمین منابع علمی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zohrehhassanpoor

yahoo.com@

سمیه روشن

رئیس گروه سازماندهی اطلاعات ودانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

rmanizheh

gmail.com@

مسلم زین‌الدینی

کارشناس میز امانت

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zeinodin52moslem

gmail.com@

سارا ذوالقدر

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

sara.zolghadr432

gmail.com@

سعید اصغرزاده

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

asgharzadeh.s91

gmail.com@

ژیلا کاظمی آبدارلو

کارشناس‌ سازماندهی دانش

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zhilaabdarloo

gmail.com@

محمدعلی زرگری

کارشناس‌ مسئول میز امانت

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

zargarlib

gmail.com@

پروانه ملااحمدی

کارشناس‌ پایان‌نامه‌ها

کارشناسی

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

parvanehahmadi

yahoo.com@

منیره قاسمی

کارشناس کتابخانۀ‌دیجیتالی

کارشناسی ارشد

علم اطلاعات و دانش‌شناسی

Ghasemi.mo87

gmail.com@