معرفی کتابخانه

کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1364 با مجموعه‌ای پایه از منابع فارسی و غیرفارسی در حوزه‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی تأسیس شد. بخش‌های مهم کتابخانه عبارتند از: بخش امانت و خدمات تحویل مدرک، بخش سازماندهی و پردازش دانش، بخش نشریات ادواری، بخش پایان‌نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی، بخش اسناد و مدارک، بخش خدمات مرجع (فیزیکی و الکترونیکی)، بخش کتابخانۀ دیجیتالی. این کتابخانه از سال 1392 تا کنون، با لطف خداوند متعال، پشتیبانی مدیریت محترم دانشگاه و همکاری بی‌دریغ کتابداران خود سعی نموده با نزدیک نمودن خود به استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران از بُعد فضا، نیروی انسانی، بازتعریف و بهبود فرایندها، تجهیزات، ایجاد بخش‌های جدید مانند "بخش خدمات مرجع الکترونیکی"، "بخش خدمات کودکان و نوجوانان"، "مجموعه‌های اهدایی" و "خدمات میز مرجع مجازی"، نقش مؤثری در تأمین نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران علوم انسانی ایفا نماید. طراحی و ایجاد نخستین کتابخانۀ دیجیتالی استاندارد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نقطۀ عطف این حضور پررنگ است. کتابخانۀ دیجیتالی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) با پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از استانداردهای حوزه مدیریت اطلاعات و دانش، در تمامی فرایندها و کارکردهای خود، بستری مناسب و منحصر به فرد را برای انجام پژوهش و مطالعه در حوزه علوم انسانی فراهم نموده است. کتابخانۀ مرکزی برای تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعۀ فرهیخته دانشگاه به مجموعه خود اکتفا نکرده و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی (نظیر "مگیران"، "سیویلیکا"، "گنجینه"، "پایگاه اطلاعاتی نور" و "نمایه ایران") و بین‌المللی (نظیر ابسکو "Ebsco"، اسکاپوس "Scopus"، امرالد "Emerald"، ایبرری "Ebrary"، پالگریو "Palgrave"، پروکوئست "Proquest"، ساینس دایرکت "ScienceDirect" و سیج "SAGE") را به صورت رسمی امکان‌پذیر ساخته است. افزون بر این دو رویکرد و با هدف اشتراک منابع با دیگر مراکز اطلاعاتی، انعقاد تفاهم‌نامه با دیگر کتابخانه‌ها و مراکز پژوهشی معتبر داخلی و بین‌المللی و عضویت در کنسرسیوم محتوای ملی مدنظر قرار گرفته است. 

این دانشگاه علاوه بر کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد، دارای نه کتابخانۀ دانشکده‌ای به شرح زیر است:

  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و زب‍ان‌‌های خ‍ارج‍ی
  • کتابخانۀ دانشکده ارتباطات
  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ اق‍ت‍ص‍اد
  • کتابخانۀ دانشکده تربیت بدنی
  • کتابخانۀ دانشکده پردیس شماره 2
  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌
  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی و علوم تربیتی
  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
  • کتابخانۀ دان‍ش‍ک‍ده‌ مدیریت و حسابداری
  • کتابخانۀ مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو‌

بر اساس تشکیلات مصوبه سال ۱۳۶۸، کلیه کتابخانه ها بطور غیرمتمرکز فعالیت می‌کنند و کتابخانه مرکزی به دلیل رسالت آموزشی و پژوهشی خود بطور نیمه متمرکز با کتابخانه‌های دانشکده‌ای همکاری و ارتباط دارد و سعی می‌کند در تعیین خط‌مشی‌ها و هماهنگ نمودن فعالیت‌ها به آن‌ها یاری رساند.