خدمات مرجع الکترونیکی

یکی از بخش ها مهم کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، بخش خدمات مرجع الکترونیکی است. کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد به منظور تأمین نیازهای اطلاعاتی جامعۀ فرهیختۀ دانشگاه به مجموعۀ خود اکتفا ننموده و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر داخلی (مانند مگیران، سیویلیکا، نورمگز و ...) با ثبت نام در این پایگاه ها، با استفاده از ایمیل دانشگاهی و بین‌المللی (مانند Ebsco ،ProQuest ،Sage ،SciencDirect و ... ) با ثبت نام در مگاپیپر با ایمیل غیر دانشگاهی، را امکان‌پذیر ساخته و علاوه بر موارد زکر شده، امکان دسترسی به پایگاه رایگان زدنی(zednee) از طریق سایت کتابخانه مرکزی فراهم شده است. در بخش خدمات مرجع الکترونیکی امکانات موردنیاز به منظور دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی مذکور و کتابخانۀ دیجیتالی وجود دارد؛ همچنین آموزش‌ها و راهنمائی‌هایی لازم به مراجعه‌کنندگان در استفاده بهتر از پایگاه‌های اطلاعاتی و کتابخانۀ دیجیتالی ارائه می‌شود. مدتی است که سایت مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به بخش خدمات مرجع الکترونیکی منتقل شده و دانشجویان می توانند برای انجام کارهای تحقیقاتی و غیر تحقیقاتی نیز از این بخش استفاده نمایند. از دیگر خدمات این بخش،  گفتگوی آنلاین با کاربران در بخش میز مرجع الکترونیکی است.