تامین منابع علمی

بخش تامین منابع علمی کتابخانۀ مرکزی و مرکز اسناد وظیفۀ گردآوری منابع علمی شامل کتاب‌های چاپی و الکترونیکی، منابع دیداری و شنیداری و اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی را به عهده دارد. انتخاب و گزینش منابع بر اساس نیازسنجی کاربران و تأیید مقام ذی‌صلاح صورت می‌گیرد و به سه صورت 1- خرید از طریق نمایشگاه‌های کتاب ملی و بین‌المللی، 2- خرید مستقیم از ناشران داخلی و کارگزاران ناشران خارجی، 3- اهداء از طرف سازمان‌ها و شخصیت‌ها انجام می‌گیرد؛ همچنین اشتراک پایگاه‌های اطلاعاتی بصورت مستقیم یا از طریق کارگزاران ناشران معتبر مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می‌گیرد. از دیگر خدمات این بخش،  گفتگوی آنلاین با کاربران در بخش میز مرجع الکترونیکی است.