معرفی مدیر کتابخانه

نام و نام خانوادگی: سید مهدی طاهری

مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ایمیل: taherismster@gmail.com

شماره تماس: 48393601

مدیر کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

رؤسای پیشین کتابخانه مرکزی 
خانم دکتر زهرا سیف‌کاشانی   از سال 1380 الی 1393       
خانم نجمه افنانی     از سال 1364 الی 1380   
آقای دکتر سعید واعظ    از سال 1360  الی 1364