معرفی مدیر کتابخانه

  نام و نام خانوادگی: مهدی علیپور حافظی

  مدرک تحصیلی: دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی

  ایمیل: meh.hafezi@gmail.com

             meh.hafezi@atu.ac.ir

  شماره تماس: 48393601

سرپرست کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

رؤسای پیشین کتابخانه مرکزی              
آقای دکتر سید مهدی طاهری از سال 1393 الی 1402
خانم دکتر زهرا سیف‌کاشانی   از سال 1380 الی 1393       
خانم نجمه افنانی از سال 1364 الی 1380   
آقای دکتر سعید واعظ از سال 1360  الی 1364