اخبار

روش دسترسی به سایت کتابخانه دیجیتالی در خارج از دانشگاه

روش دسترسی به سایت کتابخانه دیجیتالی در خارج از دانشگاه

باتوجه به احتمال تهدیدات سایبری، و لزوم بررسی افزونه‌های امنیتی و اقدامات پیشگیرانه در سامانه کتابخانه دیجیتالی دانشگاه، تا اطلاع ثانوی این سرویس در خارج از دانشگاه تنها از طریق VPN امکانپذیر است.

خوش‌آمدگویی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی به دانشجویان نوورود و خبر ایجاد پروفایل کاربری برای این دانشجویان در کتابخانۀ دیجیتالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

خوش‌آمدگویی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی به دانشجویان نوورود و خبر ایجاد پروفایل کاربری برای این دانشجویان در کتابخانۀ دیجیتالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه

خوش‌آمدگویی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی به دانشجویان نوورود و خبر ایجاد پروفایل کاربری برای این دانشجویان در کتابخانۀ دیجیتالی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه